Veřejná zakázka: „RS1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě“; Mimořádná etapa podrobného inženýrskogeologického průzkumu zejm. svahových nestabilit a monitoringu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14504
Systémové číslo: P24V00000326
Evidenční číslo zadavatele: 61624004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-013246
Datum zahájení: 27.03.2024
Nabídku podat do: 14.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „RS1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě“; Mimořádná etapa podrobného inženýrskogeologického průzkumu zejm. svahových nestabilit a monitoringu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je realizace mimořádné etapy podrobného inženýrskogeologického průzkumu zejm. svahových nestabilit a monitoringu na trase „RS1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě“.
Předmětem plnění jsou vrtné a s nimi související práce, odběry vzorků zemin a hornin, realizace polních zkoušek, laboratorní práce, geodetické práce, hydrogeologické práce a výkon geologické služby.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 284 619 Kč bez DPH
  Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i položka „Škody na pozemcích“ uvedená v Rozpisu ceny. Ocenění této položky je pro účely nabídky stanoveno zadavatelem a bude dodavatelem zahrnuto do nabídkové ceny.

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa vysokorychlostních tratí (SSVRT)
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy