Zakázka: Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 14574
Systémové číslo: P24V00000396
Evidenční číslo zadavatele: 61724065
Datum zahájení: 26.03.2024
Nabídku podat do: 10.04.2024 11:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.

Předmětem VZ je výkon občasného odborného geotechnického dozoru na stavbě. Činnost geotechnického dozoru zahrnuje odborný dozor při:

a) zřizování konstrukčních vrstev
b) provádění kolejového lože
c) zřizování odvodnění
d) zakládání pozemních staveb
e) provádění kontrolních zkoušek dle požadavků objednatele
f) vypracování závěrečné zprávy GT dozoru o sledovaném úseku stavby a spolupráce při konečném stanovisku investora pro přejímku prací včetně konzultační činnosti podle požadavků objednatele.

Geotechnický dozor bude vykonáván občasně na vyzvání odpovědného pracovníka objednatele.

Geotechnický dozor bude prováděn v rozsahu provádění stavby „Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín“.

Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými technickými normami a drážními předpisy a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 546 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj
 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy