Veřejná zakázka: Nové hlavní nádraží Brno / Brno New Main Train Station

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 8077
Systémové číslo: P20V00001694
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-030529
Datum zahájení: 20.11.2020
Žádost o účast podat do: 19.10.2020 17:00
Předběžnou nabídku podat do: 22.02.2021 15:00
Nabídku podat do: 18.06.2021 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nové hlavní nádraží Brno / Brno New Main Train Station
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Soutěž o návrh je zadávána společným zadáním spoluzadavatele č. 1 (Správa železnic, státní organizace) a spoluzadavatele č. 2 (Statutární město Brno).

Předmětem Soutěže o návrh je návrh nového hlavního nádraží města Brna včetně
zastřešení a podoby nástupišť, návrhu dispozic vnitřních prostor, umístění hlavní
výpravní haly, podoby fasád drážních objektů, vzhledu drážního tělesa, návrhu
mostních konstrukcí a souvisejících veřejných prostranství v podrobnosti
urbanisticko-dopravně-architektonické studie.

The competition is a joint procurement of the Co-Contracting Authority 1 ( Správa železnic, státní organizace) and the Co-Contracting Authority 2 (Statutární město Brno).

The subject of the Competition is the design of the new Brno main train station, including roofing and platform design, interior layout design, location of the main passenger hall, facade of railway buildings, appearance of the railway body, design of bridge structures and related public spaces in the detail level of an urban-transport-architectural study.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předmětem uveřejnění je o soutěž o návrh dle § 143 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů. Zadavatel v rámci elektronického nástroje E-ZAK volí jednací řízení s uveřejněním jako druh zadávacího řízení pouze z důvodů technických a administrativních.

  The subject of the publication is a competition in accordance with Section 143 of the Act No 134/2016, on public procurement and in accordance with the Code of Competition of the Czech Chamber of Architects. Within electronic tool E-ZAK the Contracting Authority chooses negotiated procedure with prior publication as a type of procurement procedure only for technical and administrative reasons.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 143 500 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota Následné zakázky č. 1 včetně licence za autorské dílo činí 65 000 000,- Kč bez DPH.
  Předpokládaná hodnota Následné zakázky č. 2 včetně licence za autorské dílo činí 31 000 000,- Kč bez DPH.
  Celková částka na ceny a náhrady výloh v Soutěži se stanovuje ve výši 47 500 000,-Kč.
  The estimated value of Subsequent Contract 1, incl. the licence for the author's work, is CZK 65.000.000 excl. VAT.
  The estimated value of Subsequent Contract 2, incl. the licence for the author's work, is CZK 31.000.000 excl. VAT.
  Total amount for prizes and reimbursements in the Competition is set at CZK 47.500.000.

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj
 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Správa železnic v zastoupení AK HAVEL & PARTNERS s.r.o.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz).
Competition proposals, requests to participate submit via electronic tool E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz).

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy