Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nové hlavní nádraží Brno / Brno New Main Train Station
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Soutěž o návrh je zadávána společným zadáním spoluzadavatele č. 1 (Správa železnic, státní organizace) a spoluzadavatele č. 2 (Statutární město Brno).

Předmětem Soutěže o návrh je návrh nového hlavního nádraží města Brna včetně
zastřešení a podoby nástupišť, návrhu dispozic vnitřních prostor, umístění hlavní
výpravní haly, podoby fasád drážních objektů, vzhledu drážního tělesa, návrhu
mostních konstrukcí a souvisejících veřejných prostranství v podrobnosti
urbanisticko-dopravně-architektonické studie.

The competition is a joint procurement of the Co-Contracting Authority 1 ( Správa železnic, státní organizace) and the Co-Contracting Authority 2 (Statutární město Brno).

The subject of the Competition is the design of the new Brno main train station, including roofing and platform design, interior layout design, location of the main passenger hall, facade of railway buildings, appearance of the railway body, design of bridge structures and related public spaces in the detail level of an urban-transport-architectural study.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz).
Competition proposals, requests to participate submit via electronic tool E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz).
Kontakt: Kontaktní osoba / Contact person: Ing. Kristina Župková
Tel./ Phone: +420 777 485 468
E-mail: zupkova.kristina@kambrno.cz

Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 331/13
Brno 602 00
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 30.09.2020 17:00
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 31.08.2020 13:12