Veřejná zakázka: Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000387
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 609
Systémové číslo: P17V00000600
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 506222
Počátek běhu lhůt: 22.01.2015
Nabídku podat do: 15.04.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je rekonstrukce železniční stanice Litoměřice horní nádraží, která leží na 44tém km jednokolejné regionální trati z Lovosic do České Lípy. Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci stanice s cílem dosažení optimálního rozsahu infrastruktury pro současný a budoucí rozsah provozu. Účelem stavby je též zlepšení dostupnosti stanice zřízením nového železničního přechodu pro pěší v prostoru kolejiště stanice a vybudováním nových bezbariérových nástupišť včetně jejich přístupů.
Hlavními cíli stavby jsou zatraktivnění drážní dopravy pro zákazníky v osobní dopravě, zvýšení rychlosti v jednotlivých staničních kolejích, zvýšení bezpečnosti cestujících peronizací stanice, zajištění přístupu k vlakům pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, zkrácení docházkové vzdálenosti z lokality nad nádražím do centra města a s tím spojené zvýšení bezpečnosti osob využívajících tuto trasu, zvýšení bezpečnosti železniční osobní dopravy, dodržení hygienických limitů hluku a vibrací a náhrada zařízení a staveb vyžilých, provozně nespolehlivých a zastaralých, snížení nákladů na obsluhu dopravní cesty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 115 378 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky