Veřejná zakázka: Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000063
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 603
Systémové číslo: P17V00000594
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 505167
Počátek běhu lhůt: 05.01.2015
Nabídku podat do: 18.05.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem stavby "Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba" je přispět k vytvoření kvalitního systému železniční dopravy České republiky, který by v integraci a návaznosti s již vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v silné konkurenci především silniční dopravy. Trať Nymburk – Mladá Boleslav je tratí významnou zejména z hlediska průmyslu. Trať slouží k zásobování, návozu prázdných souprav a odvozu ložených souprav automobily ze strojírenských podniků v Mladé Boleslavi. Hlavním smyslem stavby je reagovat na zvýšenou poptávku v roce 2020 po přepravách automobilů, která již v dnešním rozsahu trať z hlediska propustnosti výrazně zatěžuje. Aby bylo možno zvýšeným nárokům vyhovět, je třeba umožnit křižování ucelených vlaků o délce až 620 m s ostatními, zejména osobní dopravou.
Celá trať je rozdělena do dvou staveb. Provozně důležitější „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba“ řeší úpravy v úseku mezi ŽST Luštěnice (včetně) – ŽST Mladá Boleslav hlavní nádraží (pouze minimální rozsah stavebních úprav vyvolaných novým zabezpečovacím zařízením), včetně úseku Mladá Boleslav - Chotětov.
Stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba“ přinese výrazné zlepšení kultury cestování. Toto se týká jak vlastní plynulosti jízdy, tak odbavování cestujících. Informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zajištění spolehlivosti provozu a zkrácení jízdních dob by měl mít za důsledek zvýšení počtu cestujících a tržeb jak z osobní tak i nákladní přepravy.
Byly navrženy úpravy jednotlivých žst., aby v nich bylo možno křižovat vlaky nákladní dopravy o délce 650 m a bylo přistoupeno k realizaci výhybny Bezděčín v omezujícím mezistaničním úseku Dobrovice – Mladá Boleslav.
Moderní elektronická zabezpečovací a sdělovací zařízení nahradí dnešní dožívající zařízení a omezením vlivu lidského činitele výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu. Celý úsek bude vybaven staničním i traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, čímž se výrazně zlepší propustnost v omezujícím úseku Bezděčín – Mladá Boleslav hl. n.
Stavba přinese i úsporu provozních pracovníků, což se projeví na snížení provozních nákladů. Realizací stavby dojde k úspoře 38 provozních pracovníků. K další úspoře dojde po realizaci navazující stavby "Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba".

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 775 705 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky