Veřejná zakázka: Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka - Malá Skála

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006922
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 517
Systémové číslo: P17V00000508
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 498683
Počátek běhu lhůt: 03.10.2014
Nabídku podat do: 25.02.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka - Malá Skála
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Traťový úsek je součástí dráhy celostátní, nezařazené do vybrané železniční sítě ČR. Trať je
jednokolejná, neelektrifikovaná, stávající rychlost je 60 - 80 km/hod. V úseku leží železniční stanice Košťálov, Semily, Železný Brod a zastávky Bělá u Staré Paky, Libštát, Nedvězí, Líšný. Z hlediska osobní dopravy se jedná o důležitou železniční trať s velkými toky cestujících, s rychlíkovou i regionální dopravou s významem pro Liberecký, Královéhradecký i Pardubický kraj. Nákladní doprava je minimální. Realizací stavební činnosti dojde ke zvýšení rychlosti, bezpečnosti a celkového zlepšení komfortu železniční dopravy při zachování ekonomické efektivity. Bude provedena lokální sanace konstrukce pražcového podloží v místech poruch, lokálně bude obnoveno odvodnění v nefunkčních úsecích. V traťových úsecích bude pročištěno a doplněno kolejové lože bez snášení kolejového roštu, ve stanicích se snesením kolejového roštu. Budou obnoveny prvky kolejového svršku, v traťových úsecích bez snesení kolejového roštu, ve stanicích se snesením kolejového roštu. Bude zřízena bezstyková kolej. Popsané činnosti spolu s optimalizací poloměrů oblouků a hodnot převýšení umožní zvýšit traťovou rychlost na 80 - 100 km/hod pro běžné vlaky. Konstrukce nástupišť zůstane shodná se stávajícím stavem, budou obnoveny porušené plochy. Všechny nerozebíratelné přejezdové konstrukce budou nahrazeny rozebíratelnými. Nosné konstrukce a spodní stavby vybraných železničních mostů a propustků budou sanovány, na objektech bude obnovena izolace. Vybrané zárubní zdi budou sanovány. Bude upraveno napájení PZS v km 100,328. Budou přerozmístěny prvky osvětlení stanic a zastávek dle upravených délek nástupišť. Bude obnoven elektrický ohřev výhybek v ŽST Košťálov a v ŽST Semily. Budou ochráněny a obnoveny drážní rozvody a vnější prvky zabezpečovacího zařízení. Železniční přejezd v km 100,328 bude zabezpečený novým zabezpečovacím zařízením. Technologie bude umístěna do reléového domku. Budou ochráněny a obnoveny drážní rozvody a vnější prvky sdělovacího zařízení. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 455 349 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky