Veřejná zakázka: Návrh řešení železniční stanice Nymburk hl. n.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 12110
Systémové číslo: P22V00000951
Evidenční číslo zadavatele: 61822151
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-044488
Datum zahájení: 31.10.2022
Žádost o účast podat do: 13.02.2023 15:00
Předběžnou nabídku podat do: 01.06.2023 14:00
Nabídku podat do: 11.08.2023 11:43

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Návrh řešení železniční stanice Nymburk hl. n.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem Soutěže jsou návrhy architektonicko-urbanistického řešení v železniční stanici Nymburk hl. n. na:
PROJEKTOVÁ ČÁST
a) novostavbu výpravní budovy; a
b) rekonstrukci stávající výpravní budovy; a
IDEOVÁ ČÁST
c) na umístění prostor pro technologie dráhy a podchodu na nástupiště v železniční stanici Nymburk hl. n.

Zadavatel upozorňuje, že tímto uveřejňuje soutěžní podmínky pro soutěž o návrh podle ustanovení § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), a v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění, a s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, architektonickou soutěž o návrh s názvem „Návrh řešení železniční stanice Nymburk hl. n.“. Z důvodu nedostatku platformy E-ZAK pro vyhlášení „soutěže o návrh“ zvolil zadavatel pro vyhlášení modul „jednací řízení s uveřejněním“. Zadavatel doporučuje prostudovat soutěžní podmínky této soutěže o návrh, která udává pokyny pro podání soutěžního návrhu.

Podle počtu vyhlášených fází se Soutěž o návrh vyhlašuje jako dvoufázová (1. FÁZE a 2. FÁZE); (v souladu s ust. § 112 a § 147 Zákona provede Zadavatel po 1. FÁZI snížení počtu návrhů, tedy výběr návrhů, které jsou v 2. FÁZI Soutěže o návrh dopracovány dle požadavků zpřesněných Soutěžních podmínek).

Soutěž o návrh bude v obou fázích probíhat jako anonymní. V průběhu Soutěže nesmí účastníci Soutěže své návrhy podané do Soutěže zveřejňovat, propagovat nebo používat do jiné soutěže.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel upozorňuje, že lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů (elektronické i listinné části) je do 13.2.2023 do 15:00 - blíže viz soutěžní podmínky Soutěže o návrh.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 215 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota Soutěže o návrh (včetně Navazující zakázky) činí 19.215.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota byla Zadavatelem stanovena v souladu s ust. § 16 Zákona a dle ustanovení § 16 odst. 4 Zákona do ní Zadavatel zahrnul i předpokládanou výši cen a odměn, které Zadavatel poskytne dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v Soutěži o návrh.
  Předpokládaná hodnota Navazující zakázky na Soutěž o návrh činí 16.415.000,- Kč bez DPH.
  Zadavatel v souladu s ustanovením § 144 odst. 3 písm. e) Zákona uvádí, že předpokládaná výše investičních nákladů stavby (tj. železniční stanice Nymburk hl. n. a souvisejících staveb) ke dni zahájení Soutěže o návrh činí 230.000.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy