Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžná tržní konzultace č. 2: "Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP Nemanice - Ševětín"
mimo režim ZZVZ Zadávání 20.11.2023 11.12.2023 23:59
Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice
nadlimitní Zadáno 16.11.2023 04.01.2024 09:00
Soubor staveb Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava; Ostrava, Muglinovská; Olomouc, Nerudova; Olomouc, Jeremenkova (Stavědlo)
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.11.2023 29.11.2023 10:00
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS 2024
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.11.2023 28.11.2023 08:30
Dodávka neperlivé pitné vody, výdejníků a provedení sanitací pro OŘ Praha 2024-2025
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.11.2023 28.11.2023 08:00
Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P7426) na trati Rožnov p/R – Valašské Meziříčí
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.11.2023 14.12.2023 09:00
Oprava TV v úseku Malšice včetně - Slapy včetně - projektová dokumentace
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.11.2023 04.12.2023 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025
nadlimitní Zadáno 13.11.2023 14.12.2023 08:30
Rekonstrukce PZS přejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc – Krnov
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.11.2023 27.11.2023 09:30
Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248
nadlimitní Zadáno 13.11.2023 08.01.2024 09:00
Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc – Krnov
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.11.2023 27.11.2023 08:30
Odborné revize, prohlídky a zkoušky UTZ plynových pro rok 2024/2025 - oblast Olomouc
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.11.2023 23.11.2023 10:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Plzeň 2024/2025 – obvod ST Č. Budějovice
nadlimitní Hodnocení 13.11.2023 19.12.2023 11:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Plzeň 2024/2025 – obvod ST Plzeň
nadlimitní Hodnocení 13.11.2023 19.12.2023 10:00
Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.11.2023 23.11.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016