Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Běžná a havarijní údržba objektů ve správě OŘ Plzeň 2024-2026
mimo režim ZZVZ Hodnocení 24.11.2023 15.12.2023 10:00
Likvidace betonových pražců a prefabrikátů v obvodu OŘ Praha 2024-2026
nadlimitní Zadáno 24.11.2023 03.01.2024 08:00
Zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, jímek a septiků objektů ve správě OŘ Ostrava - 2024/2025 - oblast Zlínsko
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.11.2023 08.12.2023 10:00
Provoz a podpora provozu aplikace 34100 GRADO
nadlimitní Zadáno 24.11.2023 11.01.2024 09:00
Rekonstrukce vybraných mostních objektů na trati Ústí nad Labem-západ – Bílina
nadlimitní Hodnocení 24.11.2023 31.01.2024 09:00
Oprava napájení zab. zař. v ŽST Ostrava Bartovice
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.11.2023 07.12.2023 11:00
Vypracování znaleckých posudků pro potřeby zřízení věcného břemene OŘ Praha 2023 - 2025
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.11.2023 12.12.2023 08:00
Opravy mechanizace u OŘ PHA 2024 - Údržba kolejových mechanismů SEE
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.11.2023 06.12.2023 07:30
Soubor staveb: 1. Elektrizace trati Staré Město u Uherského Hradiště - Bojkovice město, 2. Elektrizace trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Luhačovice (včetně), 3. Elektrizace trati Kunovice (mimo) - Veselí nad Moravou (mimo)
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.11.2023 06.12.2023 10:30
Nákup licence OpenRail Designer pro O9
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.11.2023 01.12.2023 09:00
Zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, jímek a septiků objektů ve správě OŘ Ostrava - 2024/2025 - oblast Olomoucko
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.11.2023 08.12.2023 09:00
Zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, jímek a septiků objektů ve správě OŘ Ostrava - 2024/2025 - oblast Valašsko
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.11.2023 07.12.2023 09:00
Zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, jímek a septiků objektů ve správě OŘ Ostrava - 2024/2025 - oblast Bohumínsko
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.11.2023 07.12.2023 08:00
Rybniště areál TO – oprava
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.11.2023 05.12.2023 08:00
Zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, jímek a septiků objektů ve správě OŘ Ostrava - 2024/2025 - oblast Ostravsko-Novojičínsko
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.11.2023 06.12.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016