Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servis a kontrola klimatizačních a vzduchotechnických jednotek u OŘ Plzeň 2023-2025
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.04.2023 28.04.2023 09:30
Nákup materiálu osvětlení pro běžnou údržbu a opravy v obvodu OŘ Ústí nad Labem 2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.04.2023 27.04.2023 08:30
Nákup a výměna pneumatik 23/24 - oblast Šumperk
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.04.2023 26.04.2023 09:00
Olomouc ADM Nerudova – oprava hromosvodu
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.04.2023 28.04.2023 09:00
Oprava provozních objektů v obvodu OŘ OVA 2023 - Ostrava ADM Skladištní - vnitřní stavební úpravy 2. etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.04.2023 28.04.2023 10:00
Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 2.etapa (PD)
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.04.2023 26.04.2023 08:30
Přesun zastávky Závišín na trati Březnice - Strakonice
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.04.2023 05.05.2023 09:00
Soubor staveb: 1. Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město – 1. etapa, BOZP; 2. Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město – 2. etapa, BOZP
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.04.2023 25.04.2023 10:30
Oprava provozních objektů v obvodu OŘ OVA 2023 – vzduchotechnika TNS Grygov
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.04.2023 25.04.2023 10:00
Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.04.2023 21.04.2023 09:00
Vybavení vybraných stanic a zastávek informačními panely, instalace SMART zastávek
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.04.2023 05.05.2023 09:00
Provedení periodické opravy REV u vozidel MVTV – část II. MVTV 2.2
nadlimitní V jednání 12.04.2023 15.05.2023 09:15
Provedení periodické opravy REV u vozidel MVTV
nadlimitní Zadávání 12.04.2023
Provedení periodické opravy REV u vozidel MVTV – část I. MVTV 2
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2023 02.05.2024 10:00
Výstavba PZS přejezdu P5026 v km 28,091 trati Chrudim - Borohrádek
mimo režim ZZVZ Zadáno 11.04.2023 24.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016