Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce železniční zastávky Karolinka
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.07.2020 12.08.2020 10:30
Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka nad Odrou na traťový úsek odb.Odra – Ostrava Svinov
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.07.2020 12.08.2020 08:30
Oprava tratě v úseku Rožná – Nedvědice IV. Etapa
mimo režim ZZVZ Hodnocení 28.07.2020 10.08.2020 08:00
Oprava trati v úseku Lipová Lázně - Javorník ve Sl.
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.07.2020 19.08.2020 08:00
Malé Svatoňovice ON - oprava (výplně otvorů, VPP, ZTI, střešní konstrukce)
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.07.2020 11.08.2020 09:00
Litvínov ON - opravy (VPP, fasáda, střecha)
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.07.2020 21.08.2020 08:00
„Skrochovice ON“ a „Skrochovice ON – zlepšení energetické bilance budovy“
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.07.2020 10.08.2020 09:00
Kolinec ON – oprava výpravní budovy
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.07.2020 11.08.2020 09:00
Modernizace železničního uzlu Pardubice,BOZP
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.07.2020 05.08.2020 09:00
Oprava trati v úseku Mladějov na Moravě - Třebovice v Čechách
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.07.2020 19.08.2020 08:00
Oprava zastřešení nástupišť žst. Ostrava hlavní nádraží – Oprava osvětlení veřejně přístupných prostor
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.07.2020 05.08.2020 09:00
Výstavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Březnice - Strakonice
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.07.2020 05.08.2020 09:00
Pravidelná kontrola a čištění spalinových cest v obvodu OŘ Praha
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.07.2020 03.08.2020 09:00
Poukázky na stravování zaměstnanců
nadlimitní Vyhodnoceno 21.07.2020 21.08.2020 10:00
Oprava napájecích zdrojů v obvodu SSZT Ústí n. L.
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.07.2020 31.07.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016