Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění dřevěných pražců u OŘ HKR 2023 - 2024
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.08.2023 21.08.2023 08:00
Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)
nadlimitní Zadáno 08.08.2023 11.10.2023 10:00
Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova
nadlimitní Zadáno 08.08.2023 12.10.2023 10:00
Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled
nadlimitní Hodnocení 08.08.2023 20.10.2023 10:00
Dodávky pracovní obuvi 2023 - 2024
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.08.2023 18.09.2023 09:00
Inženýrskogeologický monitoring náspu v km 185,850 – 186,000 na trati Chomutov – Cheb
nadlimitní Zrušeno 08.08.2023 25.08.2023 09:00
Areál HZS Cheb
nadlimitní Zadáno 08.08.2023 25.09.2023 10:00
Areál HZS Nymburk
nadlimitní Zadáno 08.08.2023 20.09.2023 09:00
Směrodatné rychlostní profily na vybraných tratích ve správě Oblastních ředitelství Ústí nad Labem a Plzeň
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.08.2023 21.08.2023 12:45
"Měření 3D osy a projekt PPK ve vybraných stanicích Správy železnic"
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.08.2023 21.08.2023 09:00
"Směrodatné rychlostní profily na vybraných tratích ve správě Oblastních ředitelství Praha a Hradec Králové"
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.08.2023 21.08.2023 12:30
"Projekt PPK na vybraných tratích Správy železnic"
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.08.2023 21.08.2023 09:10
Geodetické podklady pro projekt stavby „Modernizace železničního uzlu Ostrava“
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.08.2023 17.08.2023 09:00
Přeprava materiálu vozidly s nosností 12 tun se sklopkou pro ST Brno
mimo režim ZZVZ Hodnocení 07.08.2023 17.08.2023 08:00
Oprava části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova spočívající ve výměně oken
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.08.2023 14.08.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016