Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Trať 503B Ústí n.L. Střekov - Děčín východ - ZL č.1
VZ malého rozsahu Zadáno
Trať č. 504A Ústí n. L. - Chomutov, úsek Most - Chomutov
podlimitní Zadáno
Tunel Ejpovice - geotechnický monitoring a geotechnický konzultant v rámci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno
Tunel Ejpovice - geotechnický monitoring a geotechnický konzultant v rámci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň
podlimitní Zadáno
Tunel Ejpovice-geotechnický monitoring a geotechnický konzultant vv rámci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň
nadlimitní Zadáno
Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor invesrtora pro stavební práce v rámci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň
podlimitní Zadáno
Údržba a opravy hasicích přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno
Úklid budovy aparátu OŘ Olomouc, Nerudova 1
VZ malého rozsahu Zadáno
Úklidové služby pro rok 2013
VZ malého rozsahu Zadáno
Úklidové služby – úklid objektů ředitelství SŽDC
nadlimitní Zadáno 19.03.2012 12:00
Úklidové služby v administratívní budově OŘ Ostrava -ul. Muglinovská 1038/5
VZ malého rozsahu Zadáno
Úprava datových sítí OŘ Ostrava
VZ malého rozsahu Zadáno
"Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín - Choceň" dodatečné práce dle změnového listu č.2"
podlimitní Zadáno
Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha - Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno
"Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví"
podlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016