Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc; DOZ Mikulovice - Jeseník; Rekonstrukce žst. Hanušovice; DOZ Břeclav
VZ malého rozsahu Zadávání 26.08.2016 09:15
Revitalizace trati Opava východ – Olomouc hl.n. - ZL 1
podlimitní Zadáno
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou
podlimitní Zadáno
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou, ZL 5
podlimitní Zadáno
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou, ZL 6,7,8,9,10,11
podlimitní Zadáno
Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany
podlimitní Zadáno
Revitalizace trati Trutnov - Teplice nad Metují, ZL č.2
VZ malého rozsahu Zadáno
Revitalizace trati Trutnov - Teplice nad Metují - ZL 1
podlimitní Zadáno
Revize elektrospotřebičů v obvodu OŘ
VZ malého rozsahu Zadáno
Revize smluvního zajištění technické infrastruktury a souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Rozšíření kapacity a redundance UPS
VZ malého rozsahu Zadáno
Rozvody chladícího potrubí v Z1 – Z2 v objektu GŘ SŽDC Dlážděná
VZ malého rozsahu Zadáno
Rozvody chlazení kanceláří „střední křídlo Z3“ v objektu GŘ SŽDC Dlážděná
VZ malého rozsahu Zadáno
Rozvoj informačního systému 24020 Webový portál Provoz a) modul KAFR b) modul ETD
nadlimitní Zadáno
Rozvoj informačního systému 24030 KADR
nadlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016