Veřejná zakázka: „RS 2 VRT Modřice – Šakvice“; Zpracování dokumentace pro územní řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8875
Systémové číslo: P20V00002484
Evidenční číslo zadavatele: 61820474
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-044201
Datum zahájení: 10.12.2020
Nabídku podat do: 15.02.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „RS 2 VRT Modřice – Šakvice“; Zpracování dokumentace pro územní řízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
a) Zpracování 2112443964 stavby „RS 2 VRT Modřice – Šakvice“ v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (DÚR), včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a vypracování předběžného inženýrskogeologického průzkumu dle ČSN P 73 1005 IG průzkumy pro předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí, a to včetně zajištění úplné dokladové části pro územní řízení vč. zapracování případných podmínek a dalších závěrů z těchto dokladů vyplývajících, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, zajištění činností souvisejících s procesem územního řízení a další spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.
b) Zpracování dokumentace EIA stavby „RS 2 VRT Modřice – Šakvice“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, včetně zpracování žádosti o vydání závazného stanoviska EIA, předložení dokumentace EIA orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska EIA, zajištění činností souvisejících s procesem posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu citovaného zákona a získání pravomocného kladného stanoviska EIA.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 160 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy