Veřejná zakázka: Centrála Správy železnic

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8301
Systémové číslo: P20V00001917
Evidenční číslo zadavatele: 01/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-034118
Datum zahájení: 29.09.2020
Nabídku podat do: 12.02.2021 17:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Centrála Správy železnic
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem uveřejnění je o soutěž o návrh dle § 143 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů. Zadavatel v rámci elektronického nástroje E-ZAK volí otevřené řízení jako druh zadávacího řízení pouze z důvodů technických a administrativních./ The subject of the publication is a competition in accordance with Section 143 of the Act No 134/2016, on public procurement and in accordance with the Code of Competition of the Czech Chamber of Architects. Within electronic tool E-ZAK the Contracting Authority chooses open procedure as a type of procurement procedure only for technical and administrative reasons.

Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu pro účely budoucí výstavby nového sídla Správy železnic, státní organizace v jižním sousedství nově připravovaného Terminálu Smíchov podél ulice Nádražní, městská část Praha 5, Česká republika./ The subject-matter of the Competition consists in drawing up an architectural design for the purposes of future construction of new headquarters of Správa železnic, státní organizace, in the southern vicinity of the new Smíchov Terminal to be built along Nádražní street, in Prague 5 borough, the Czech Republic.

Soutěž se vyhlašuje jako architektonická, otevřená, jednofázová, projektová a anonymní./ The Competition is announced as an architectural, one-stage, open, project design and anonymous competition.


Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci jsou 1,95 mld. Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota Následné zakázky činí 123.000.000,- Kč bez DPH. Celková částka na ceny a odměny pro účastníky v Soutěži se stanovuje ve výši 7.000.000,- Kč./ The estimated investment costs for the construction of the project are CZK 1.95 billion excluding VAT. The estimated value of the Ensuing Contract is CZK 123,000,000 excl. VAT. The total amount assigned to the prizes and rewards for the participants in the Competition is determined at CZK 7,000,000.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 130 000 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je tvořena součtem předpokládané hodnoty Následné zakázky a výší soutěžních cen a odměn. Předpokládaná hodnota Následné zakázky činí 123.000.000,- Kč bez DPH. Celková částka na ceny a odměny pro účastníky v Soutěži se stanovuje ve výši 7.000.000,- Kč./ The estimated value of the Ensuing Contract is CZK 123,000,000 excl. VAT. The total amount assigned to the prizes and rewards for the participants in the Competition is determined at CZK 7,000,000.

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Správa železnic v zastoupení AK HAVEL & PARTNERS s.r.o.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy