Veřejná zakázka: Odstranění propadu rychlosti na trati Praha - Vrané - Dobříš a Vrané - Čerčany

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002166
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 667
Systémové číslo: P17V00000658
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 511780
Počátek běhu lhůt: 16.04.2015
Nabídku podat do: 30.06.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění propadu rychlosti na trati Praha - Vrané - Dobříš a Vrané - Čerčany
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zhotovení stavby „Odstranění propadu rychlosti na trati Praha - Vrané - Dobříš a Vrané - Čerčany“. Délka opravovaného úseku je 13 913 m. Délka výměny kolejového roštu je. 11 676 m. Bude provedena úprava nástupiště v zast. Chrást nad Sázavou v délce 125 m a v zast. Jarov v délce 125 m. Bude provedena oprava 7 ks přejezdů – P5693 v km 11,958; P5694 v km 12,388; P5707 v km 22,758; P5711 v km 26,849; P5713 v km 29,585; P5714 v km 29,922 a PP5728 v km 39,200.Souhrn opatření je navrhován v úsecích: Týnec - Jílové u Prahy; Jílové u P. – Davle ; Davle – odb. Skochovice; Vrané n.V. – Praha Zbraslav a Praha Zbraslav – Praha Braník.
Rozsah stavby:
V oblasti železničních staveb: výměna kolejového roštu; reprofilace odvodňovacích příkopů; sanace kolejového lože; sanace nástupišť ve vybraných zastávkách; výměna nevyhovujících konstrukcí železničních přejezdů.
V oblasti mostních staveb: sanace vybraných propustků v úsecích s upravovaným železničním svrškem.
V oblasti silnoproudé technologie: výměna osvětlení ve vybraných zastávkách; obnova souvisejících kabelových rozvodů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 141 395 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky