Veřejná zakázka: Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001170
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 100
Systémové číslo: P17V00000091
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 222754
Počátek běhu lhůt: 29.06.2012
Nabídku podat do: 06.09.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba navazuje na rekonstrukci hlavních kolejí provedenou v rámci 1.stavby Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav. Stavební práce na žel. svršku a spodku včetně odvodnění. Ve stanici Břeclav bude vybudováno staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie elektronického typu s ovládáním z jednotného obslužného pracoviště s možností budoucího dálkového ovládání stanice z centralního dispečerského pracoviště CDP Přerov. Do SZZ budou integrovány i části TZZ úseků Lanžhot – Břeclav a Břeclav – Podivín, jejichž výstroj je již ve stávajícím stavu umístěná v žst. Břeclav. Bude provedena výstavba nové osvětlovací soustavy venkovních prostranství středního zhlaví žel.stanice, výstavba elektrického ohřevu výměn, provedena rekonstrukce kabelových rozvodů nn a další související práce na el. zařízení a sdělovacím zařízení. Budou realizovány nutné stavební úpravy na transformačních stanicích a ústředním stavědle. Součástí stavby bude rekonstrukce žel. mostu přes místní komunikaci a rekonstrukce žel. propustů. Stavba dále řeší úpravu stávajícího trakčního vedení a nové trakční vedení. Je řešena výstavba kabelovodu, přeložky stávajících inženýrských sítí a další nutné práce pro navrženou rekonstrukci žel. uzlu Břeclav.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 002 076 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky