Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Náhradní díly k výhybkám, výhybkovým konstrukcím a příbuzný materiál 2017
nadlimitní Zadáno 02.10.2017 23.10.2017 09:00
Výroba a dodávka dvojkolí pro speciální vozidla MUV 69, PV a PVK
nadlimitní Zadáno 20.09.2017 26.10.2017 10:00
Elektrizace a zkapacitnění trati Libina-Uničov
nadlimitní Zadáno 15.09.2017 19.10.2017 09:20
Rekonstrukce provozní budovy OŘ v Rokycanech
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.09.2017 18.10.2017 09:00
Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)
nadlimitní Zadáno 14.09.2017 23.10.2017 09:15
Rekonstrukce žst. Jaroměř
nadlimitní Zadáno 12.09.2017 15.11.2017 10:00
ZVýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou
nadlimitní Zadáno 08.09.2017 16.10.2017 09:15
Dodávka elektřiny na rok 2018
nadlimitní Zadáno 07.09.2017 07.09.2017 00:00
DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)
nadlimitní Zadáno 06.09.2017 18.10.2017 09:00
Nákup 6 ks požárních automobilů CAS 20 s příslušenstvím a 10 KS požárních automobilů CAS 30s příslušenstvím
nadlimitní Zadáno 01.09.2017 07.11.2017 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2018
nadlimitní Zadáno 31.08.2017
Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.08.2017 18.09.2017 09:00
Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
nadlimitní Zadáno 28.08.2017 04.10.2017 09:20
Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Přerov
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.08.2017 08.09.2017 09:20
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Lipník nad Bečvou
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.08.2017 15.09.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016