Zakázka: Studie proveditelnosti železničního uzlu České Budějovice

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7916
Systémové číslo: P20V00001533
Evidenční číslo zadavatele: 61820285
Datum zahájení: 17.08.2020
Nabídku podat do: 01.09.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti železničního uzlu České Budějovice
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování studie proveditelnosti a případného následného záměru projektu (či více záměrů projektu), která prověří možnosti modernizace železničního uzlu České Budějovice, včetně navazující silniční, technické i technologické infrastruktury a infrastruktury MHD, a definuje jeho optimální podobu a parametry s cílem vytvořit odpovídající podmínky pro další rozvoj železniční dopravy v regionu jako páteřního segmentu veřejné dopravy, zvýšit atraktivitu veřejné dopravy jako celku a posílit její roli v rámci zajištění dopravní obslužnosti řešeného území a vytvořit podmínky také pro rozvoj a posílení role železniční nákladní dopravy na dopravní trhu s cílem zvýšit její podíl na celkovém přepravním výkonu na úkor silniční nákladní dopravy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 6 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy