Zakázka: Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany - Nezvěstice

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7932
Systémové číslo: P20V00001549
Evidenční číslo zadavatele: 61820276
Datum zahájení: 18.08.2020
Nabídku podat do: 01.09.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany - Nezvěstice
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zpracování dokumentace pro společné povolení (DUSP) v souladu se směrnicí SŽDC SM62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správy železnic s účinností ze dne 21.1.2019 na investiční výstavbu „Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany - Nezvěstice". DUSP bude zpracována v rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění zároveň v podrobnosti podle Směrnicí GŘ č, 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb" č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019. Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti, činnost koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 806 770 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky