Zakázka: Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 trati Horní Cerekev – Tábor

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7976
Systémové číslo: P20V00001593
Evidenční číslo zadavatele: 61820273
Datum zahájení: 17.08.2020
Nabídku podat do: 03.09.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 trati Horní Cerekev – Tábor
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zpracování dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) investiční akce „Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 trati Horní Cerekev – Tábor“. DUSP bude zpracována v rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a podle Směrnice GŘ č. 11/2006 pro přípravu staveb na železničních dráhách celostátních a regionálních, příloha č. 1 a č. 2, vše v platném aktuálním znění. Součástí předmětu díla bude zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti investice (viz bod 5.1.5 ZTP), činnost koordinátora BOZP v přípravě (viz bod 4.11 ZTP) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby (viz bod 4.1.19 ZTP).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 029 680 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky