Zakázka: Studie proveditelnosti trati Kralupy nad Vltavou – Neratovice - Dřísy

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8017
Systémové číslo: P20V00001634
Evidenční číslo zadavatele: 61820289
Datum zahájení: 19.08.2020
Nabídku podat do: 07.09.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti trati Kralupy nad Vltavou – Neratovice - Dřísy
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Účelem zakázky je zpracování studie proveditelnosti a případného následného záměru projektu (či více záměrů projektu), která prověří možnosti modernizace železniční infrastruktury v úseku Kralupy nad Vltavou – Neratovice – Dřísy, včetně zajištění bezúvraťového spojení v úseku Neratovice – Dřísy. Uvažovaný rozsah provozu bude vycházet z dosud zpracovaných koncepčních studií a dalších dokumentací a dokumentů, týkajících se předmětné infrastruktury, bude projednán s objednateli dopravy a dopravci a bude ve SP doložen. Výsledkem může být konstatování, že územními omezeními limitovaná drážní infrastruktura neumožní pojmout všechny představy o výhledovém rozsahu dopravy.
Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky