Veřejná zakázka: Železniční mosty pod Vyšehradem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9774
Systémové číslo: P21V00000821
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-016107
Datum zahájení: 07.05.2021
Žádost o účast podat do: 29.06.2021 10:00
Nabídku podat do: 30.09.2021 18:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Železniční mosty pod Vyšehradem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
2.2.1 Předmětem Veřejné zakázky je (v návaznosti na Vybraným dodavatelem v Soutěžním dialogu předložený Návrh) zhotovení architektonické studie ve smyslu fáze služeb 2. Standardu služeb architekta ČKA k architektonicko – konstrukčnímu návrhu řešení železničního soumostí přes řeku Vltavu v Praze na rozhraní katastrálních území Vyšehrad a Nové Město a pokračující na levý břeh Vltavy v katastrálním území Smíchov a obou jeho předpolí včetně všech souvisejících úprav v území v souvislosti s nově požadovaným přemostěním Vltavy v tomto místě s třemi kolejemi a vyřešením veškerých vazeb v území při zřízení nové železniční zastávky (s předpokládaným názvem Praha-Výtoň) na pravém břehu Vltavy a zachováním pěších a cyklistických tras přes Vltavu využívajících toto nové přemostění. Řešené železniční soumostí zahrnuje tyto stávající železniční mosty: most v ev.km 3,390 Vyšehrad garáže I, most v ev. km 3,415 Vyšehradská, most v ev. km 3,470 Vyšehrad garáže II, most v ev. km 3,545 Výtoň, most v ev. km 3,706 Pod Vyšehradem, most v ev. km 3,891 Přístavní.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: řízení se soutěžním dialogem
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Správa železnic v zastoupení AK HAVEL & PARTNERS s.r.o.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky