Zakázka: Soubor 3 staveb „Rek. PZZ včetně přejezdové konstrukce 1.) v km 34,239 (P5288); 33,625 (P5287) a 33,183 (P5286); 2) v km 36,017 (P5290) a 35,359 (P5289); 3) v km 36,832 (P5293); 36,593 (P5292) a 36,326 (P5291) trati Havl. Brod – Pardubice - Rosice n. L.“

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8940
Systémové číslo: P20V00002551
Evidenční číslo zadavatele: 61720370
Datum zahájení: 30.12.2020
Nabídku podat do: 25.01.2021 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Soubor 3 staveb „Rek. PZZ včetně přejezdové konstrukce 1.) v km 34,239 (P5288); 33,625 (P5287) a 33,183 (P5286); 2) v km 36,017 (P5290) a 35,359 (P5289); 3) v km 36,832 (P5293); 36,593 (P5292) a 36,326 (P5291) trati Havl. Brod – Pardubice - Rosice n. L.“
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Do Názvu se z kapacitních důvodů dané buňky nevešel celý název veřejné zakázky, proto byl název zkrácen a celý název uvádíme zde:
Soubor tří staveb
1) „Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v km 34,239 (P5288); 33,625 (P5287) a 33,183 (P5286) trati Havlíčkův Brod – Pardubice – Rosice nad Labem“
2) „Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v km 36,017 (P5290) a 35,359 (P5289) trati Havlíčkův Brod – Pardubice - Rosice nad Labem“
3) „Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v km 36,832 (P5293); 36,593 (P5292) a 36,326 (P5291) trati Havlíčkův Brod – Pardubice - Rosice nad Labem“

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Cílem stavby 1) je zvýšit bezpečnost železničního a silničního provozu v obvodu přejezdů P5286, P5287 a P5288. V rámci staveb bude vybudováno nové PZS, na dotčených přejezdech bude osazena nová přejezdová konstrukce, v oblastech přejezdů dojde také ke kompletní rekonstrukci železničního svršku a spodku.

Cílem stavby 2) je zvýšit bezpečnost železničního a silničního provozu v obvodu přejezdů P5289 a P5290. V rámci staveb bude vybudováno nové PZS, na dotčených přejezdech bude osazena nová přejezdová konstrukce, v oblastech přejezdů dojde také ke kompletní rekonstrukci železničního svršku a u železničního přejezdu P5290 i spodku. Součástí stavby je i demolice a výstavba nového propustku v km 36,004.

Cílem stavby 3) je zvýšit bezpečnost železničního a silničního provozu v obvodu přejezdů P5291, P5292 a P5293. V rámci staveb bude vybudováno nové PZS, na dotčených přejezdech bude osazena nová přejezdová konstrukce, v oblastech přejezdů dojde také ke kompletní rekonstrukci železničního svršku.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 66 074 609 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky