Zakázka: Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště –Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2456
Systémové číslo: P18V00001045
Evidenční číslo zadavatele: 61718143
Datum zahájení: 14.09.2018
Nabídku podat do: 27.09.2018 10:30

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště –Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem VZ je zpracování „Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Bylnice, Kunovice - Veselí nad Moravou a Újezdec u Luhačovic – Luhačovice“ v souladu s aktualizovanými koncepčními dokumenty (Plán dopravní obslužnosti, Generel dopravy aj.) objednatelů veřejné dopravy (Zlínský a Jihomoravský kraj, Ministerstvo dopravy) a dále v souladu s metodikou „Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 006 925 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky