Veřejná zakázka: Zvýšení TR Hájek - Karlovy Vary a Nové Sedlo - Sokolov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002395
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 204
Systémové číslo: P17V00000195
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.05.2013
Nabídku podat do: 02.07.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení TR Hájek - Karlovy Vary a Nové Sedlo - Sokolov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této stavby jsou opravné práce za účelem zvýšení TR v dotyčných úsecích. Práce na železničním svršku a spodku obnášejí zejména strojní čištění KL, výměna upevňovadel a úpravy BK, výměna pražců a kolejnic, úpravy prostorové a geometrické polohy koleje, lokální sanace pláně žel. spodku. Dále pak úpravy TV, traťového a staničního zabezpečovacího zařízení a související kabelizace. Bližší specifikace veřejné zakázky je obsažena v dalších částech zadávací dokumentace zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 191 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy