Veřejná zakázka: Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002337
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 203
Systémové číslo: P17V00000194
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 352887
Počátek běhu lhůt: 03.05.2013
Nabídku podat do: 29.07.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly“, charakter stavby – liniová železniční stavba, modernizace železniční trati. Stavba, která je součástí I. tranzitního železničního koridoru st. hr. SRN - Děčín - Praha - Česká Třebová - Brno - Břeclav - st. hr. Rakousko/Lanžhot - st. hr. SR a mezinárodního železničního spojení Berlín - Praha - Vídeň, má za cíl dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby tento úsek stejně jako ostatní již dokončené úseky odpovídal „Zásadám modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě vybrané železniční sítě České republiky“. V celém rozsahu trojkolejného traťového úseku je navržena rekonstrukce železničního spodku, železničního svršku, vše s maximálním využitím recyklovaného materiálu, výměna kolejí a výměn. Jsou navrženy rekonstrukce nástupišť, včetně přístřešků, osvětlení a informačního systému, v ž. zastávce Praha Klánovice a žst. Úvaly. Je navržena rekonstrukce mostu přes vodní tok Výmola v Úvalech. Budou rekonstruovány mosty a propustky, v ž. zastávce Klánovice a žst. Úvaly budou řešeny podchody pro cestující, včetně zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště. Bude provedena rekonstrukce chráněného přejezdu v Úvalech, rekonstrukce s přejezdem souvisejícím podchodu pro chodce. Bude provedena rekonstrukce mostů a propustků, včetně obloukového památkově chráněného mostu přes vodní tok Výmola. Úplnou modernizaci dozná mezitraťové a staniční zabezpečovací zařízení. Nezbytná kabeláž pro zabezpečení provozu tratě bude rekonstruována. Bude provedena výměna trakčního vedení, včetně výměny podpěr trakčního vedení. V souvislosti s výměnou výhybek bude provedena modernizace jejich elektrických ohřevů. Je navržena kompletní výměna technologie měnírny a TS v Běchovicích, včetně souvisejících stavebních úprav s důrazem na zabezpečení objektu a spolehlivost provozu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 813 036 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy