Veřejná zakázka: Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 13924
Systémové číslo: P23V00001544
Evidenční číslo zadavatele: 61823211
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.11.2023
Nabídku podat do: 19.12.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky „Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)“ je:
a) Zhotovení architektonického Návrhu stavby (studie), který bude zpracován pro určení nové podoby silničního nadjezdu v Radotíně a silniční galerie v Černošicích. Odsouhlasená finální varianta Návrhu stavby (studie) bude dopracována v dalších stupních dokumentace.
b) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení (resp. pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
c) Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, resp. podání žádosti o vydání pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,
e) Zhotovení doplňkového IGP průzkumu na základě projektu, který je součástí projektové dokumentace
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 71 178 783 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy