Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
31072 Dopravní deník
VZ malého rozsahu Zadáno
32011 ComposT – databáze složení vlaků
VZ malého rozsahu Zadáno
34040 Graficko technologická nadstavba
nadlimitní Zadáno
34040 Graficko technologická nadstavba
VZ malého rozsahu Zadáno
83040 – Nákup technické podpory IBM Lotus Domino
VZ malého rozsahu Zadáno
Zdvoukolejnění trati Hrdlořezy - Praha-Malešice - Praha-Hostivař
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.03.2021 22.03.2021 11:00
Oprava přejezdů na trati Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou P5269 - km 14,591, P5270 – km 16,388
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.03.2021 17.03.2021 08:00
Koordinátor BOZP v realizaci a P + R „IN1 JARO 2021 VnL + TECH"
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.03.2021 24.03.2021 08:00
Koordinátor BOZP v realizaci a P + R „IN1 JARO 2021 PHA2"
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.03.2021 24.03.2021 10:00
Koordinátor BOZP v realizaci a P + R „IN1 JARO 2021 PHA1 + UNL"
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.03.2021 24.03.2021 13:00
Prodloužení podchodu v ŽST Benešov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.03.2021 29.03.2021 11:00
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.03.2021 17.03.2021 11:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2027_Výměna akumulátorů u OŘ Brno
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.03.2021 17.03.2021 08:00
Soubor staveb: 1. Dopl. závor na PZS (P4192) v km 5,500 tr. Hanušovice – Staré Město p. S.; 2. Dopl. závor na PZS (P4352) v km 13,108 tr. Lip. Láz. – Javorník ve Slezsku; 3. Dopl. závor na PZS (P4372) v km 23,468 tr. Lip. Láz. – Javorník ve Slezsku
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.03.2021 30.03.2021 09:00
Repase 82 ks redukčních ventilů dýchacích přístrojů Dräger PA 94+
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.03.2021 11.03.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016