Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
32011 ComposT – databáze složení vlaků
VZ malého rozsahu Zadáno
34040 Graficko technologická nadstavba
nadlimitní Zadáno
34040 Graficko technologická nadstavba
VZ malého rozsahu Zadáno
83040 – Nákup technické podpory IBM Lotus Domino
VZ malého rozsahu Zadáno
Nákup 204 ks tabletů pro ČRV
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2024 23.07.2024 09:00
Dodávka zaměstnaneckých čipových karet s funkcionalitami stravenková karta a benefit karta
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2024 24.07.2024 09:00
Zpracování tržeb z platebních stanic v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava 2024/2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.06.2024 03.07.2024 09:00
Doplnění závor na přejezdu v km 47,704 (P4461) trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.06.2024 03.07.2024 09:30
Stabilizace provozu provizorního SZZ v ŽST Otrokovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.06.2024 02.07.2024 10:00
Dodávka samochodných sekacích strojů na likvidaci vegetace včetně příslušenství a štěpkovače na pásovém podvozku pro OŘ UNL 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.06.2024 03.07.2024 08:00
Doplnění závor na přejezdu P3277 v km 89,131 trati Bakov nad Jizerou - Jiříkov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.06.2024 08.07.2024 09:00
Dodávka dvou terénních vysokozdvižných vozíků s homologací pro provoz na pozemních komunikacích pro OŘ UNL 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.06.2024 02.07.2024 08:00
Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25,880 - 25,980
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.06.2024 28.06.2024 09:00
Modernizace osvětlení ve vybraných lokalitách 2024 - OŘ OVA/SEE OLC
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.06.2024 03.07.2024 08:00
Soubor staveb 1) „Rekonstrukce PZS (P7624) v km 11,627 trati Kostelec na Hané – Olomouc“ 2) „Rekonstrukce železniční zastávky Skrbeň“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.06.2024 15.07.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016