Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
32011 ComposT – databáze složení vlaků
VZ malého rozsahu Zadáno
34040 Graficko technologická nadstavba
nadlimitní Zadáno
34040 Graficko technologická nadstavba
VZ malého rozsahu Zadáno
83040 – Nákup technické podpory IBM Lotus Domino
VZ malého rozsahu Zadáno
Servisní služby pro služební vozidla Správy železnic, Stavební správy západ - oblast Ústí nad Labem
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2023 14.04.2023 09:00
Servisní služby pro služební vozidla tovární značky Hyundai, Správy železnic, Stavební správy západ
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2023 14.04.2023 09:00
Dodávka a montáž kancelářského vybavení pro PO České Budějovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2023 17.04.2023 09:30
Kurz bezpečné jízdy - škola smyku
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2023 14.04.2023 09:00
Výměna kolejnic v úseku žst. Ostrava hl.n. - Ostrava Kunčice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2023 20.04.2023 09:00
Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7791 v km 11,891 trati Krnov (mimo) - Glucholazy (PKP) (mimo)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2023 20.04.2023 09:00
Provedení servisu a oprav elektronických stavědel u SSZT Jihlava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2023 25.04.2023 08:00
Předběžná tržní konzultace: „Management událostí stavu sítě“
mimo režim ZZVZ Zadávání 30.03.2023 21.04.2023 12:00
Rekonstrukce neutrálních úseků TT Planá u Mariánských Lázní a TT Mýto u Rokycan
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.03.2023 14.04.2023 10:00
Opravné a údržbové práce v obvodu SSZT Brno 2023-2027
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.03.2023 13.04.2023 08:00
Nákup akumulátorové pracovní techniky pro údržbu žel. svršku pro OŘ Praha 2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.03.2023 11.04.2023 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016