Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úklidové služby pro rok 2013
VZ malého rozsahu Zadáno
Úklidové služby – úklid objektů ředitelství SŽDC
nadlimitní Zadáno 19.03.2012 12:00
Úklidové služby v administratívní budově OŘ Ostrava -ul. Muglinovská 1038/5
VZ malého rozsahu Zadáno
Úprava datových sítí OŘ Ostrava
VZ malého rozsahu Zadáno
"Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín - Choceň" dodatečné práce dle změnového listu č.2"
podlimitní Zadáno
Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha - Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno
"Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví"
podlimitní Zadáno
Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví
nadlimitní Zadáno
Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví - ZL č. 1
VZ malého rozsahu Zadáno
Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví - ZL č. 10
VZ malého rozsahu Zadáno
Uzel Plzeň, 1. stavba -přestavba pražského zhlaví - ZL č.3
podlimitní Zadáno
Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví - ZL č. 5
VZ malého rozsahu Zadáno
Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví - ZL č. 6
podlimitní Zadáno
Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví - ZL č. 7
podlimitní Zadáno
Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví - ZL č. 8
podlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016