Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy prostoru skladu
VZ malého rozsahu Zadáno
Stavební úpravy sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno
Studie proveditelnosti a CBA (Cost Benefit Analýza) systémového a technologického řešení za účelem pořízení diagnostického a defektoskopického dispečinku pro realizaci úsporných opatření při zajištění strategie investičního a provozního financování SŽDC
VZ malého rozsahu Zadáno
Systém místního rozhlasu v objektu Dlážděná
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora publikačního systému CMS Aladin
VZ malého rozsahu Zadáno
Termokamery
VZ malého rozsahu Zadáno
Tisk výplatnic
VZ malého rozsahu Zadáno
Tonery 2013
VZ malého rozsahu Zadáno
Trať č. 504A Ústí n. L. - Chomutov, úsek Most - Chomutov
podlimitní Zadáno
Trať 070 Praha - Turnov, úsek Mladá Boleslav - Bakov nad Jizerou a Zajištění stability náspu v km 75,000 - 75,450 trati Praha - Turnov - ZL č.1 (investiční část)
VZ malého rozsahu Zadáno
Trať 070 Praha – Turnov, úsek Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou a Zajištění stability náspu v km 75,000 - 75,450 trati Praha - Turnov - ZL č.1 (neinvestiční část)
podlimitní Zadáno
Trať 070 Praha – Turnov, úsek Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou a Zajištění stability náspu v km 75,000 - 75,450 trati Praha - Turnov - ZL č.2 (neinvestiční část)
VZ malého rozsahu Zadáno
Trať 072 Lysá n.L. - Ústí n.L., v úseku Litoměřice - Ústí n.L. Střekov - ZL č.2
podlimitní Zadáno
Trať 072 Lysá n.L., v úseku Litoměřice - Ústí n.L. Střekov - ZL č.1
VZ malého rozsahu Zadáno
Trať 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku odbočka Brno Černovice - Brno Slatina (včetně)- ZL. č 1,2
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016