Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kolejnicových zvedáků pro OŘ Olomouc
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka LCD pro CDP
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka měřících skříní pro EHV, II. etapa
nadlimitní Zadáno 20.09.2016 09:00
Dodávka měřících skříní pro elektrická hnací vozidla
nadlimitní Zadáno 01.08.2011 10:00
Dodávka náhradních dílů k výhybkám výhybkovým konstrukcím I. a II. generace a příbuzného materiálu na zabezpečení provozuschopnosti dopravní cesty
nadlimitní Zadáno
Dodávka PC ISOŘ
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka PC, NB a LCD 2014 - srpen
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka PC pro CDP
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka zálohovacího SW
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2014 a 2015
nadlimitní Zadáno
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2016
nadlimitní Zadáno
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2016
nadlimitní Zadáno
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2017
nadlimitní Zadáno
Dodávky a pokládky koberců pro potřeby GŘ SŽDC – 2016
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávky elektrické energie (dále jen „EE“) pro resort Ministerstva dopravy (MD) pro rok 2015 prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno (dále jen „ČMKB“)
nadlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016