Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provoz a podpora provozu, expertní podpora a SW údržba Datové sklady
nadlimitní Zadáno
Provoz a podpora systému SAP pro 100 uživatelů v modulu IS-U
nadlimitní Zadáno 23.03.2011 13:30
Provozování vrátnice administretívní budovy OŘ ostrava - ul. Muglinovská 1038/5
VZ malého rozsahu Zadáno
Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK
podlimitní Zadáno
Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK
podlimitní Zadáno
Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK
podlimitní Zadáno
Průjezd uzlem Plzeň ve směru III.TŽK
podlimitní Zadáno
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí" dodatečné práce dle ZL č. 1, 2 a 4
VZ malého rozsahu Zadáno
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí - ZL 19, 25 a 33
VZ malého rozsahu Zadáno
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí - ZL 21, 22, 27 a 30
podlimitní Zadáno
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí - ZL 29
podlimitní Zadáno
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí - ZL 31, 34 a 35
podlimitní Zadáno
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí - ZL 32 a 36
VZ malého rozsahu Zadáno
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí - ZL 7, 10, 11, 15 a16
podlimitní Zadáno
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí - ZL 9, 18, 23, 26
podlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016