Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
DOZ Břeclav – Brno - ZL 2
small-scale public contract Awarded
"DOZ Česká Třebová - Přerov"
below-the-threshold Awarded
DOZ Jarměř (mimo) – Stará Paka (mimo) - ZL 1A
below-the-threshold Awarded
DOZ Kolín (mimo) - Kralupy nad Vltavou (mimo)
small-scale public contract Awarded
DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk, ZL 1 a 2
below-the-threshold Awarded
Drobné válené kolejivo - JŘBU
above-the-threshold Awarded
Dýchací přístroje
small-scale public contract Awarded
Dýchací přístroje a ochranné masky
above-the-threshold Awarded
Elektrická požární signalizace EPS
small-scale public contract Awarded
Elektrická požární signalizace v objektu GŘ SŽDC Křižíkova
small-scale public contract Awarded
Elektronická evidence právních případů, kauz a sporů včetně archivace dokumentů v prostředí SŽDC
small-scale public contract Awarded
EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín - ZL č. 1 (PS 111)
small-scale public contract Awarded
EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín - ZL č. 2
small-scale public contract Awarded
GSM-R v úseku Ostrava – st. hr. SR a Přerov – Č. Třebová
small-scale public contract Awarded
Herbicidy 2014
above-the-threshold Awarding 31.03.2014 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016