Veřejná zakázka: Controlling EKDNU - konverze databáze do SAPu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005798
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 246
Systémové číslo: P17V00000237
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Controlling EKDNU - konverze databáze do SAPu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je controlling EKDNU (ekonomický definiční nadúsek) – konverze databáze do SAPu. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky:
1. Podrobná analýza jednotlivých EKDNU (ekonomický definiční nadúsek) a jejich zařazení pod čísla jízdního řádu – již provedeno, nutné ověření správnosti.
2. Propojení s alokací v rámci systému SAP – pomocné tabulky jsou v SAP již vygenerovány, nutné naprogramování.
3. Realizace analýzy nákladů (generování reportingu) na jednotlivé tratě JŘ na základě pomocných tabulek SAP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky