Veřejná zakázka: Inovace speciálního hnacího vozidla FST4 pro diagnostiku prostorové průchodnosti tratí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 9634
Systémové číslo: P21V00000681
Evidenční číslo zadavatele: 79120108
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-018190
Datum zahájení: 19.05.2021
Žádost o účast podat do: 28.06.2021 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Inovace speciálního hnacího vozidla FST4 pro diagnostiku prostorové průchodnosti tratí
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Je provedení inovace Vozidla spočívající v dodání a instalaci Systému do Vozidla, integraci Systému do prostředí Zadavatele a provedení všech s tím souvisejících činností, a dále zajištění provozní podpory, údržby a rozvoje takového Systému dle požadavků a potřeb Zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předmětem veřejné zakázky je provedení inovace Vozidla spočívající v dodání a instalaci Systému do Vozidla, integraci Systému do prostředí Zadavatele a provedení všech s tím souvisejících činností, a dále zajištění provozní podpory, údržby a rozvoje takového Systému dle požadavků a potřeb Zadavatele, to vše za podmínek a v rozsahu stanoveném Zadávací dokumentací, zejména jejími přílohami č. 1 a č. 2.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Generální ředitelství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy