Public contract: Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí - zvýšení rychlosti nad 160 km/hod. do max. 200 km/hod.

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 8848
System number: P20V00002457
Contracting authority registration number: 61820467
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-043901
Date of commence: 09.12.2020
Tender submit to: 29.01.2021 11:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí - zvýšení rychlosti nad 160 km/hod. do max. 200 km/hod.
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem úprav v rámci realizace stavby „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí - zvýšení rychlosti nad 160 km/hod. do max. 200 km/hod.“ je:
- úprava skladby pražcového podloží železničního spodku tak, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů;
- konstrukční řešení nástupišť na nástupištní bloky s pevnou hranou, nástupištních přístřešků a jejich celkové dispozice;
- úprava délky a konstrukčního řešená vybraných protihlukových stěn
- úprava trakčního vedení, kde dochází k navýšení tahu v trolejovém drátu, doplnění přídavných lan a úprav neutrálního úseku
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 160 107 612 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

List of tenderers