Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí - zvýšení rychlosti nad 160 km/hod. do max. 200 km/hod.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem úprav v rámci realizace stavby „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí - zvýšení rychlosti nad 160 km/hod. do max. 200 km/hod.“ je:
- úprava skladby pražcového podloží železničního spodku tak, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů;
- konstrukční řešení nástupišť na nástupištní bloky s pevnou hranou, nástupištních přístřešků a jejich celkové dispozice;
- úprava délky a konstrukčního řešená vybraných protihlukových stěn
- úprava trakčního vedení, kde dochází k navýšení tahu v trolejovém drátu, doplnění přídavných lan a úprav neutrálního úseku
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Martin Kosmál
e-mail: kosmal@spravazeleznic.cz
tel: 602 741 737
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 29.01.2021 11:00
Datum zahájení: 09.12.2020 07:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: