Zakázka: Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav - Třemošnice

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8687
Systémové číslo: P20V00002296
Evidenční číslo zadavatele: 61820403
Datum zahájení: 16.11.2020
Nabídku podat do: 08.12.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav - Třemošnice
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem Díla je zpracování Realizační dokumentace stavby, zhotovení stavby, geodetické zaměření skutečného stavu, získání všech dokladů potřebných pro uvedení stavby do provozu a její kolaudaci a vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby „Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav - Třemošnice“. Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti silniční i vlakové dopravy na přejezdu vybudováním přejezdového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie na přejezdu P3737 v km 2,140; P3738 km 2,184 a P3739 km 2,251. Stavba řeší dále rekonstrukci přejezdové konstrukce, železničního spodku a svršku v prostoru přejezdů včetně úprav GPK v navazujícím úseku a rekonstrukci dvou mostních objektů trati Čáslav - Třemošnice. Bude osazeno nové přejezdové zabezpečovací zařízení světelné - reléového typu kategorie PZS 3ZBL se závorami na přejezdu P3737 v km 2,140; na přejezdech P3738 km 2,184 a P3739 km 2,251 bez závor PZS 3SBL v souladu s normou ČSN 34 2650 ed.2 v platném znění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 68 137 574,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení.

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy