Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav - Třemošnice
Odesílatel Petr Dušek
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2020 13:05:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

DI4


Přílohy
- 29020-2020-SZ-SSZ-OVZ_DI4_4.pdf (278.51 KB)