Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav - Třemošnice
Odesílatel Petr Dušek
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2020 11:34:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

DI2


Přílohy
- 28320-2020-SZ-SSZ-OVZ_DI2_3.pdf (390.76 KB)
- Požadavky na břevnové svítilny PZS (DOČASNÉ).pdf (257.46 KB)
- XDC_Rek_prejezdu_2_140_2_251_Caslav_20201124_zm02.xml (570.92 KB)
- XLS_Rek_prejezdu_2_140_2_251_Caslav_20201124_zm02.xlsx (140.62 KB)