Zakázka: Pacov - PD oprava (obálka budovy, částečná demolice)

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 6375
Systémové číslo: P19V00002936
Evidenční číslo zadavatele: 63919231
Datum zahájení: 23.12.2019
Nabídku podat do: 07.01.2020 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Pacov - PD oprava (obálka budovy, částečná demolice)
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace „Pacov - PD oprava (obálka budovy, částečná demolice)“ a výkon autorského dozoru při realizaci Stavby a zajištění veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy.

Cílem projektové dokumentace je celková oprava budovy č. popisné 366, která je součástí pozemku p.č. 437 v k.ú. Pacov, bude navržena částečná demolice přízemních přístavků a celková oprava prostor v 1.NP a 2. NP vyšší části budovy přiměřeně účelu jejich využití, aby výsledkem bylo zajištění odpovídajícího komfortu pro cestujícího, pro zaměstnance provozovatele dráhy a současně celkového účelného využití objektu a jeho hospodárného provozování. Bude provedena celková oprava jednotlivých stavebních prvků krátkodobé životnosti. Bude navržena oprava obálky budovy, oprava střešního pláště a nosné konstrukce krovu, hromosvodu a výplní otvorů. Dále oprava vnitřních instalací (ZTI, elektro.), rozvodů ÚT a otopných těles, vnitřních povrchů (podlahy, dlažby, omítky, obklady, podhledy a malby) vnitřních prostor, které budou využívány provozovatelem dráhy nebo nájemci nebytových prostor.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy