Zadávací dokumentace

Zadávací řízení: Pacov - PD oprava (obálka budovy, částečná demolice)

Informace o dokumentu

Název: Pacov - PD oprava (obálka budovy, částečná demolice)
Číslo jednací ve SpSl 44778/2019-SŽDC-OŘ BNO-NPI
Popis: Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace „Pacov - PD oprava (obálka budovy, částečná demolice)“ a výkon autorského dozoru při realizaci Stavby a zajištění veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy.
Cílem projektové dokumentace je celková oprava budovy č. popisné 366, která je součástí pozemku p.č. 437 v k.ú. Pacov, bude navržena částečná demolice přízemních přístavků a celková oprava prostor v 1.NP a 2. NP vyšší části budovy přiměřeně účelu jejich využití, aby výsledkem bylo zajištění odpovídajícího komfortu pro cestujícího, pro zaměstnance provozovatele dráhy a současně celkového účelného využití objektu a jeho hospodárného provozování. Bude provedena celková oprava jednotlivých stavebních prvků krátkodobé životnosti. Bude navržena oprava obálky budovy, oprava střešního pláště a nosné konstrukce krovu, hromosvodu a výplní otvorů. Dále oprava vnitřních instalací (ZTI, elektro.), rozvodů ÚT a otopných těles, vnitřních povrchů (podlahy, dlažby, omítky, obklady, podhledy a malby) vnitřních prostor, které budou využívány provozovatelem dráhy nebo nájemci nebytových prostor.

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Archiv ZIP ZD.zip
Velikost: 1.08 MB
Aktuální verze souboru: 23.12.2019 09:27:03
Otisk MD5: 5414c8a67669ec2d166e6f591d8cf77d
Otisk SHA256: 362f9bca85b9159ec5e989c819289cd23399c71cd6e8b4f6eb6b773b7b8a19bf

Historie souboru

Datum Název> Popis Typ dokumentu Jméno souboru Velikost
V 23.12.2019 09:27:03 Pacov - PD oprava (obálka budovy, částečná demolice) Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace „Pacov - PD oprava (obálka budovy, částečná demolice)“ a výkon autorského dozoru při realizaci Stavby a zajištění veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy.
Cílem projektové dokumentace je celková oprava budovy č. popisné 366, která je součástí pozemku p.č. 437 v k.ú. Pacov, bude navržena částečná demolice přízemních přístavků a celková oprava prostor v 1.NP a 2. NP vyšší části budovy přiměřeně účelu jejich využití, aby výsledkem bylo zajištění odpovídajícího komfortu pro cestujícího, pro zaměstnance provozovatele dráhy a současně celkového účelného využití objektu a jeho hospodárného provozování. Bude provedena celková oprava jednotlivých stavebních prvků krátkodobé životnosti. Bude navržena oprava obálky budovy, oprava střešního pláště a nosné konstrukce krovu, hromosvodu a výplní otvorů. Dále oprava vnitřních instalací (ZTI, elektro.), rozvodů ÚT a otopných těles, vnitřních povrchů (podlahy, dlažby, omítky, obklady, podhledy a malby) vnitřních prostor, které budou využívány provozovatelem dráhy nebo nájemci nebytových prostor.
zadávací dokumentace - ZD.zip 1.08 MB