Veřejná zakázka: Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5604
Systémové číslo: P19V00002170
Evidenční číslo zadavatele: 61819185
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-030084
Datum zahájení: 28.08.2019
Nabídku podat do: 03.10.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem Díla „Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice“ je zhotovení Projektové dokumentace stavby a zhotovení stavby.
Účelem stavby je zajištění plynulé provozuschopnosti dráhy a provedení souboru prací v úseku železniční trati dle JŘ č. 140 Chomutov–Cheb. Hlavním cílem díla je upravit nevyhovující stav v úseku žkm 181,400 – žkm 182,200 a zabezpečit stabilitu násypového zemního tělesa a mostní konstrukce (žkm 181,570).
Projektová dokumentace bude zhotovena ve stupni Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby ve smyslu přílohy č. 3 vyhlášky 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2006 Sb.“) a současně ve stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu přílohy č. 4 vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu potřebném pro kompletní zhotovení stavby. Úplný obsah takto zpracované Projektové dokumentace, potřebný pro projednání v rámci SŽDC, je souhrnně definován v přílohách č. 2, č. 3, č 4 a č. 5 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 390 037 975 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky