Veřejná zakázka: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006484
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 512
Systémové číslo: P17V00000503
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 497686
Počátek běhu lhůt: 22.09.2014
Nabídku podat do: 12.12.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice“, charakter stavby - rekonstrukce železniční stanice.
Jedná se o rekonstrukci staničního zabezpečovacího zařízení a tří traťových zabezpečovacích zařízení.
Hlavním cílem stavby je náhrada stávajícího sovětského zabezpečovacího zařízení z roku 1972, které je již za hranicí své životnosti a jedná se o poslední zařízení svého typu na I. TŽK. V rámci stavby bude nahrazeno novým elektronickým staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, které bude umístěno do nové technologické budovy. Nové zabezpečovací zařízení bude připraveno pro nasazení dálkového ovládání z CDP Praha a pro instalaci ETCS L2. Rovněž na zaústěných regionálních tratích (Lovosice – Čížkovice, Lovosice – Chotiměř a Lovosice – Žalhostice) dojde k náhradě traťových zabezpečovacích zařízení za nová, typu automatické hradlo.
V rámci stavby dojde ke snesení částí kolejí, které se v minulosti využívaly pro odstav lokomotiv, či rozsáhlé manipulace, které se v současnosti již neprovádějí. Jedná se například o svážný pahrbek, který je v současnosti již pouze sporadicky využíván, vzhledem k tomu, že většina zátěže je tvořena vozy, které přes pahrbek nelze řadit. Díky snesení pahrbku dojde ke snesení kolejových spojek, které zajišťovaly jeho objíždění a zároveň objíždění výtažné koleje. V nákladovém nádraží dojde ke snesení výhybek, které zůstaly jako pozůstatky při minulých úpravách kolejiště a byly ponechány, aby nedošlo k zásahům do SZZ. V bývalých směrových kolejích dojde ke snesení jedné koleje č. 123 vzhledem k její možné postradatelnosti a tím dojde k odpojení části kolejiště, které nebude potřeba zapojovat do nového SZZ a zároveň dojde k vytvoření prostoru pro hlavní kabelovou trasu.
V osobním nádraží, dojde ke snesení dvojitých kolejových spojek u 4. nástupiště, kde v minulosti probíhalo objíždění souprav osobních vlaků.
V rámci stavby dojde i ke zřízení nových kolejových spojek. Tyto kolejové spojky budou zrealizovány u nástupiště č.2 na pražském zhlaví a u nástupiště č.3 na ústeckém zhlaví. Tyto kolejové spojky umožní přímý vjezd z vedlejších tratí k ostrovním nástupištím, která jsou u hlavní koleje a umožní přestup formou hrana-hrana, což zefektivní železniční dopravu (zkrácení přestupních vazeb a pobytu vlaku ve stanici, včetně vyššího pohodlí cestujícím - především vazba Litoměřice-Ústí n.L.). Vjezd ze směru od Žalhostic bude umožněn rychlostí 80 km/h.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 598 538 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky