Zakázka: Koordinátor BOZP pro prosté rekonstrukce OŘ OVA 2024

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14825
Systémové číslo: P24V00000647
Evidenční číslo zadavatele: 63524072, 63524073, 63524074, 63524075
Datum zahájení: 14.05.2024
Nabídku podat do: 22.05.2024 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Koordinátor BOZP pro prosté rekonstrukce OŘ OVA 2024
 • Druh zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace staveb prostých rekonstrukcí u Oblastního ředitelství Ostrava s termínem zahájení v roce 2024.
Součástí činnosti koordinátora BOZP je včasné vypracování (vyhotovení) a podání oznámení o zahájení prací na staveništi , včetně jeho aktualizace a zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho aktualizací.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně věcného i časového rozsahu je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Části zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy