Contract: Koordinátor BOZP pro prosté rekonstrukce OŘ OVA 2024

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 14825
System number: P24V00000647
Contracting authority registration number: 63524072, 63524073, 63524074, 63524075
Date of commence: 14.05.2024
Tender submit to: 22.05.2024 08:00

Title, type and description of contract

 • Title: Koordinátor BOZP pro prosté rekonstrukce OŘ OVA 2024
 • Contract type: Services
 • Contract is divided into lots (within one procurement procedure)

Brief subject description:
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace staveb prostých rekonstrukcí u Oblastního ředitelství Ostrava s termínem zahájení v roce 2024.
Součástí činnosti koordinátora BOZP je včasné vypracování (vyhotovení) a podání oznámení o zahájení prací na staveništi , včetně jeho aktualizace a zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho aktualizací.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně věcného i časového rozsahu je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Lots of the contract

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses