Zakázka: Část 3 - 63524074 Koordinátor BOZP pro prosté rekonstrukce OŘ OVA 2024 - Prostá rekonstrukce trati v úseku Milotice nad Opavou – Brantice

Informace o části zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14828
Jedná se o část zakázky: Koordinátor BOZP pro prosté rekonstrukce OŘ OVA 2024

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3 - 63524074 Koordinátor BOZP pro prosté rekonstrukce OŘ OVA 2024 - Prostá rekonstrukce trati v úseku Milotice nad Opavou – Brantice

Stručný popis předmětu:
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby prosté rekonstrukce s názvem stavby "Prostá rekonstrukce trati v úseku Milotice nad Opavou – Brantice" u Oblastního ředitelství Ostrava s termínem zahájení v roce 2024.
Součástí činnosti koordinátora BOZP je včasné vypracování (vyhotovení) a podání oznámení o zahájení prací na staveništi , včetně jeho aktualizace a zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho aktualizací.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně věcného i časového rozsahu je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky